Uwaga!Statystyki są generowane z wpisów niniejszej bazy danych, a więc w przypadku nieobecności niektórych psów, wyhodowanych przez hodowlę nie reprezentują stanu faktycznego! Polscy hodowcy, aby osiągnąć stan faktyczny statystyk mogą przekazać pełne i aktualne dane, natomiast hodowcy zagraniczni są proszeni o zrozumienie założenia, że jest to baza rodowodów polskich malamutów i ich przodków, i tylko takie psy mogą tu być wpisane.

z Cyrhlańskiego Wierchu

Osiagnięcia wystawowe Podsumowanie badań wg il. ur. w latach
  • 2 x Champion PL
  • 1 x Młodzieżowy Champion PL
zbadane psywynik badania
20011
20004
19981

dominujące umaszczenie w hodowli
wilczasto-białe3
--brak informacji--2
białe1

Kraj rejestracji psów - export
PL6


#:91